Holstebro Cykelmotion

Træning

Motion Sommer

Generelt:

Det er en generel betingelse for at deltage på HCMs hold, at man møder med en racercykel, der er køreklar, og at man har hjelm på.

I klubben lægges der vægt på det sociale samvær medlemmerne i mellem, før, under og efter træningen.

Der er fem hold i klubben:

 • Hold 1 er for motion/elite og henvender sig til de ambitiøse motionister, som træner til motionsløb
 • Hold 2 er for motionister, der træner for at deltage i motionsløb.
 • Hold 3 er for øvede motionister.
 • Hold 4 er for de, der gerne vil cykle for motionens skyld.
 • Hold 5 er et hold, hvor man tilmelder sig elektronisk til de enkelte ture.

Nye medlemmer modtages af en master, et bestyrelsesmedlem eller et rutineret klubmedlem. Denne sørger så for, at det nye medlem indplaceres på et passende hold.
Det er alles fælles ansvar, at nye medlemmer – uanset hold – modtager kyndig vejledning under turen.

Tirsdags-, torsdags-, lørdags- og søndagshold om sommeren:

Der køres tirsdage og torsdage kl. 18:00 fra Klubhuset Boldhusstræde 2.

Hold 1-2 kører ca. 65 – 75 km. Holdet finder selv sin hastighed og træningsform.
Hold 3 kører 50 – 70 km. Holdet kører med en gennemsnitshastighed på minimum 27 – 30 km/t.
Hold 4 kører 40 – 50 km. Holdet kører med ca. 25 – 27 km/t. svarende til deltagernes formåen.
Hold 5 sørger selv for tilrettelæggelsen af turen. Ruten og distancen aftaler holdet selv.

Der køres lørdage og søndage kl. 9:00 fra Klubhuset Boldhusstræde 2.

Lørdags og søndagsturene er typisk lidt længere end aftenturene.

Kodeks for holdene:

Holdene kører for sjov og fællesskab, hvilket betyder:

 • Der køres roligt ud af byen. Udenfor byen sikrer man sig, at alle er med, inden der køres ud på selve ruten.
 • De første 5 – 10 km. køres i et roligt tempo, så alle får varmet op.
 • Der ventes i tilfælde af defekt.
 • Holdene har alle med ud og alle med hjem, hvilket vil sige, at der ikke efterlades nogen ude i landskabet.
 • Holdene har deres egen hastighed, som respekteres, da man ellers ikke er et hold!
 • Man finder det hold, som man passer med hastighedsmæssigt.
 • Har man mange kræfter, er man velkommen til at trække holdet, men man skal sikre dig, at man har de sidste med.
 • Der er opsamling efter bakke- og skiltespurter.
 • Tænk sikkerhed:
  • Når man kører inde i feltet, skal man altid holde hænderne på bremsegrebene.
  • Man kører max to og to ved siden af hinanden, og der køres med enkeltskifte.
  • Der er max 16 personer pr. hold.
  • Man kører ikke i venstre side på små uoverskuelige veje.
  • I tilfælde af uheld anbefales det at medbringe et kort med kontaktoplysninger.

Kørsel med holdkaptajn:

Formål:

 1. Fremme det sociale samvær i HCM, så det bliver en god oplevelse for alle at deltage på turene
 2. Optimere køresikkerheden
 • Der laves en holdkaptajnsliste, som kommer på hjemmesiden med tilmeldingsmulighed.
 • Man er holdkaptajn for en uge af gangen.
 • Rutechefen foranstalter anbefalede ruter udlagt på hjemmesiden
 • Holdkaptajnerne for holdene møder i klubben senest 10 minutter før start.
 • Holdkaptajnen orienterer holdet om aftenens rute og orienterer om aftenens træningsform.
 • Holdkaptajnen sørger for, at holdet kommer præcis af sted fra klubben.
 • Holdkaptajnen sørger for, at holdet kører, så alle kan være med.
 • Holdkaptajnen sørger for kyndig vejledning under træningen.
 • Holdkaptajnen sørger for opsamling under træningen.
 • Holdkaptajnen sørger for at alle kommer med hjem til klubben
 • Såfremt der ikke kan findes en holdkaptajn, køres træningsturene naturligvis alligevel