Slider

Tilmelding til Rundt i trehøje

Kære medlemmer i HCM Så er det tid til at tilmelde sig det næste motionsløb, som klubben betaler. Rundt i 3-Høje løber af stablen d. 29 april. Tilmelding foregår ved at man sender navn og løbslængde til mig senest d. 15. april.(derefter må man selv betale). Se endvidere nedenstående link: http://www.rundtitrehoje.dk/ Mvh Finn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 12.10-16 kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler i Juniorhallen. Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent). Valg af bestyrelse. På valg er: Gunnar Andersen og Finn Brask (Gunnar & Finn er villige […]

Læs mere