Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 12.10-16 kl. 19.00

Slider

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 12.10-16 kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler i Juniorhallen. Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent). Valg af bestyrelse. På valg er: Gunnar Andersen og Finn Brask (Gunnar & Finn er villige […]

Læs mere